Výcvik

Páce ve výškách a nad volnými hloubkami

Dne 27.1.2013 se zásahová jednotka sešla, aby byla proškolena, jak teoreticky, tak prakticky, na práci ve výškách a nad volnými hloubkami. Teoretická část školení se konala v sále hasičské zbrojnice ve Smolkově a praktická část v nově rozestavěném domě. Hasiči měli možnost vyzkoušet si práci s lanem při nízkých teplotách, slanění po laně a zajištění sebe sám ve visu na laně nad volnou hloubkou.

Publikováno: 27.01.2013