Zásahová jednotka

Hasiči Smolkov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.Orga­nizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V – je to jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 3+1. Na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru může být jednotka povolána i mimo katastr obce.

Zásahová jednotka JSDH Smolkov

JSDHO Smolkov – má 11 členů

Kategorie: JPO V

Velitel: Mojmír Hranoš

Technika:

Automobil: CAS 32 T148

Automobil: Volkswagen Transporter DA12