SDH Smolkov
Vítáme Vás na stránce Sboru dobrovolných hasičů Smolkov

Zásahová jednotka

Hasiči Smolkov

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.Orga­nizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V – je to jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 3+1. Na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru může být jednotka povolána i mimo katastr obce.

Zásahová jednotka JSDH Smolkov

JSDHO Smolkov – má 11 členů

Kategorie: JPO V

Velitel: Mojmír Hranoš Technika:

Automobil: CAS 32 T148

Automobil: Volkswagen Transporter DA12