Výjezdy zásahové jednotky

Ořez stromu Smolkov

Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na ořez stromů 3.4.2017 v 9:14. Větve od stromů bylo třeba ořezat z důvodů nebezpečí pádů do průjezdného profilu železniční tratě.

Publikováno: 03.04.2017