Výcvik

Protiplynový polygon HZS Ostrava Fifejdy

Dne 8.3.2014 nás, hasiče, opět čekal fyzický výcvik. Tentokrát jsme si dali schůzku u kolegů na hasičské zbrojnici Ostrava Fifejdy. S naší jednotkou se taktéž zúčastnili výcviku hasiči z Hrabyně. Před výcvikem nám ochotně jeden z profesionálů zopakoval základy pro používaní IDP „ izolační dýchací přístroj“. Po krátkém opáčku jsme šli na to. Vždy tři kluci pro zahřátí vyběhli s aktivním IDP do 6 patra, a poté nás čekal protiplynový polygon . Co to je protiplynový polygon? Je to místnost, kde se hasiči pohybují za snížené viditelnosti, ne-li v úplné tmě. V místnosti se simuluje křik obětí, zvuk ohně a padajících konstrukcí. Hasiči jsou nuceni překonávat různé překážky v úzkém prostoru, který je tvořen pletivem. Co se tedy u hasičů v tomto polygonu testuje? Výdrž, orientace, ohebnost a zda hasič není náhodou klaustrofobik (nemá strach z uzavřených prostor).

Publikováno: 08.03.2014