Zásahová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, nebo závodu, je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v teto jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé dva roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V – je to jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 3+1. Na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru může být jednotka povolána i mimo katastr obce.

Zásahová jednotka SDH Smolkov

JSDHO Smolkov – má 11 členů
Kategorie: JPO V
Velitel: Mojmír Hranoš

Technika:
Automobil CAS 32 T148
Automobil Volkswagen Transporter DA12